FORMULARZ REJESTRACJI BILET ZTM

Dane osobowe


Warunki rejestracji


Jestem zainteresowana/-y otrzymaniem bezpłatnego biletu umożliwiającego korzystanie z komunikacji miejskiej ZTM w celu przyjazdu na Śląski Festiwal Nauki KATOWICE (dotyczy osób powyżej 16 roku życia):

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail w celu rejestracji i otrzymania bezpłatnego biletu ZTM uprawniającego do bezpłatnego przejazdu komunikacją ZTM na 6. Śląski Festiwal Nauki KATOWICE w dniach 04. i/lub 5.12.2022 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym i części Hali Widowiskowej „Spodek” oznakowanej przez Organizatora.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail w celu przesyłania mi informacji o wydarzeniach i działalności Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE oraz Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024
Wyrażam zgodę na przetwarzanie adresu e-mail małoletniego uczestnika w celu przesyłania informacji o wydarzeniach i działalności Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE oraz Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024


Dziękujemy za rejestrację !

Na podany adres e-mail zostało wysłane potwierdzenie rejestracji.